Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng (MST: 1800 548566)
Trường Đại Học Cần Thơ – Khu II
Đường 3/2 – P.Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ